Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Naučná stezka

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás pozvat k procházce po Naučné stezce Jistebnickými sady. Naučná stezka je nenáročná, necelých pět kilometrů dlouhá okružní trasa. Vycházkový okruh s deseti zastaveními je určen pro pěší turistiku, příznivce horských kol či v zimním období pro vyznavače bílé stopy. Naučná stezka vás z jistebnického náměstí po červené turistické trase (směr Kaplice a Cunkov) povede přes Malé náměstí a Hrnčířskou ulici k začátku lesoparku s názvem „Městské sady Jistebnice“. Procházka malebnými sady končí topolovou alejí Adolfa Katze, zakladatele sadů. Od hráze rybníka Velká Kaplice se polní cestou dostanete k hřebenu, odkud jsou pěkné romantické výhledy na zdejší krajinu. Starým úvozem se vrátíte zpět k Jistebnici, kde farní cestou přijdete ke kostelu sv. Archanděla Michaela. Informační panely naučné stezky vás seznámí s přírodními zajímavostmi Jistebnicka, jeho bohatou historií i rozmanitou současností.

Srdečně Vám přejeme příjemné putování a krásné chvíle prožité v našem kraji.

Na popud poutníků, kteří sbírají razítka do svých vandrovních knížek, byla vyhotovena dvě razítka s motivem naučné stezky.

Jedno je k dispozici v Cukrárně a smíšené prodejně Anežky Novákové na Náměstí čp.154

(otvírací doba PO-PÁ 6:30-16:30, SO 6:30-11:00, NE 8:00-11:00)

a druhé v Hospůdce na hradě, Náměstí čp. 35

(otevírací doba PO-NE 14:00-22:00).

Seznam zastavení

1. Náměstí v Jistebnici

2. U Součkovy vily

3. U altánu

4. Tábořiště u Nového rybníka

5. Alej Adolfa Katze

6. Na hrázi Velké Kaplice

7. U Plechovské cesty

8. Vyhlídka u kapličky

9. Francjozefova vyhlídka

10. U kostela

Jistebnice

Starobylá jihočeská obec Jistebnice se nachází 15 km severozápadně od Tábora, v malebném údolí potoka Cedron. Jistebnice je písemně připomínána jako trhová ves již v roce 1262, kdy byla v držení pánů z Rožmberka. Od té doby má ve svém znaku pětilistou růži. V 15. století, v době husitských bouří, odešlo mnoho jistebnických občanů do nově založeného Tábora, jehož spoluzakladatelem byl i husitský hejtman Petr Hromádka z Jistebnice. Jeho pamětní deska je umístěna na rohové budově Hospody U Rezků na náměstí v Jistebnici. Z této doby pochází slavný Jistebnický kancionál s prvním záznamem husitského chorálu „Ktož jsú boží bojovníci“. Kancionál byl nalezen roku 1872 v barokní budově děkanství studentem Leopoldem Katzem, později významným právníkem, sběratelem a mecenášem výtvarného umění. Originál je dnes uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze. Ručně přemalovanou kopii kancionálu si můžete prohlédnout v Pamětní síni Richarda Laudy v Jistebnici.

Dominantu Jistebnice tvoří věž kostela sv. Michaela Archanděla a budova základní školy z roku 1864. Architektonicky zajímavými objekty na náměstí jsou - radnice z roku 1555, kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1729 a jednopatrový zámeček z 2. pol. 16. století, který v současné době slouží jako zdravotní středisko. V přízemí zámečku je umístěna Pamětní síň Richarda Laudy, jistebnického rodáka a významného malíře. V jihovýchodní části Jistebnice založil roku 1876 Otomar Nádherný anglický park a v letech 1876-82 zde nechal vystavět zámek s věží v pseudogotickém slohu. Veřejnosti nepřístupný park i zámek jsou v současné době soukromým majetkem. V severní části Jistebnice, kolem kaskády rybníků Chadimák, Obecní, Nový a Kaplice, vznikly na počátku minulého století zásluhou členů jistebnického okrašlovacího spolku v čele s Adolfem Katzem Městské sady. Tento lesopark skýtá možnost vycházek, táboření, koupání, rybaření a je vyhledávaným místem odpočinku místních občanů i návštěvníků obce. Ke kapli sv. Máří Magdaleny tyčící se jihozápadně na kopci nad Jistebnicí vás dovede křížová cesta. Za dobré viditelnosti je odtud pěkná vyhlídka po okolní krajině až k vrcholkům Šumavy.

Slavnostní otevření „Naučné stezky Jistebnickými sady“

Setkání účastníků slavnostního otevření nové „Naučné stezky Jistebnickými sady“ bylo v sobotu dne 11. června 2011. Na Náměstí v Jistebnici se v 10 hod sešlo zhruba třicet svátečně naladěných hostů, aby společně završili téměř tříleté úsilí při vzniku další naučné stezky na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Všechny přítomné přivítal starosta Jistebnice pan Vladimír Mašek a předseda Společenství obcí Čertovo břemeno pan Antonín Brož. Stručnou historii tvorby naučné stezky popsali manželé Svobodovi, „tahouni“ místního Okrašlovacího spolku Jistebnice. Právě členstvo okrašlovacího spolku má hlavní podíl na přípravě obsahu informačních panelů, na čištění starých úvozových cest a obnově drobných sakrálních staveb podél stezky. Za pěkného slunečného počasí si všichni stezku prošli a své dojmy si následně sdělovali ve stylovém venkovním posezení Hostince U Rezků.

Odkaz na článek s názvem "Novou naučnou stezku vytvořili hlavně místní" o otevření naučné stezky:

http://www.denik.cz/regiony/novou-naucnou-stezku-vytvorili-hlavne-m20110615.html

Něco málo o naučné stezce: Naučná stezka Jistebnickými sady je nenáročná, necelých pět kilometrů dlouhá okružní trasa. Vycházkový okruh s deseti zastaveními je určen pro pěší turistiku, příznivce horských kol či v zimním období pro vyznavače bílé stopy. Naučná stezka vás z jistebnického náměstí po červené turistické trase (směr Kaplice a Cunkov) povede přes Malé náměstí a Hrnčířskou ulici k začátku lesoparku s názvem „Městské sady Jistebnice“. Procházka malebnými sady končí topolovou alejí Adolfa Katze, zakladatele sadů. Od hráze rybníka Velká Kaplice se polní cestou dostanete k hřebenu, odkud jsou pěkné romantické výhledy na zdejší krajinu. Starým úvozem se vrátíte zpět k Jistebnici, kde farní cestou přijdete ke kostelu sv. Archanděla Michaela. Informační panely naučné stezky vás seznámí s přírodními zajímavostmi Jistebnicka, jeho bohatou historií i rozmanitou současností.

Naučná stezka byla vybudována za finanční podpory Obce Jistebnice, Nadace Partnerství a programu Podpora obnovy a rozvoje venkova administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Záměr vybudovat naučnou stezku vznikl již v roce 2007 zásluhou Okrašlovacího spolku Jistebnice. Ten byl po období komunismu obnoven v roce 2005 a navázal na ideály prvních zakladatelů spolku z roku 1887. Okrašlovací spolek provádí pravidelné kosení travního porostu, odstraňování náletů dřevin a výsadbu nových stromů a keřů. Cílem jeho členstva je zejména zachování a revitalizace cenného jistebnického lesoparku, kde se bezmála sto let dlouhá prodleva sadovnických zásahů značně podepsala a některé části jsou dosti zanedbané.

 

  

 

Jestliže i vy chcete objevit kouzlo nedalekého Jistebnicka, tak neváhejte, informační leták s mapou stezky je k dispozici na Informačním centru v Prčici.

Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno

 
TOPlist
aktualizováno: 13.09.2018 23:50:41