Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás

Okrašlovací spolek Jistebnice

Okrašlovací spolek Jistebnice se snaží svou činností navázat na svého předchůdce „Spolek pro okrášlení města Jistebnice a okolí, zejména sadařstvím a pro ochranu ptactva“ založeného roku 1887. Ovšem podmínky (vzhled krajiny, finanční, počet členů apod.) mu předurčily částečně jiné cíle. Zatímco původní spolek začínal s výsadbou stromů podél cest, na náměstí a dalších holých prostranstvích a zřizoval městské sady na místě pastvin a holých strání, naše činnost po několik desítek let trvající přestávce navazuje v krajině zcela jiné – mezi kdysi vysazenými stromy kolem cest je spousta náletových dřevin a křovin, původní stromy jsou mnohdy již přestárlé či suché, obdobná situace byla i v sadech, kde náletové dřeviny zcela zakryly mnohé původní průhledy, zmizel starý altán i jiné parkové prvky.

Činnost obnoveného spolku se vyvíjela pozvolna. V prvních letech se spolek zaměřil na zlepšování životního prostředí sběrem odpadků a klacků v sadech, kolem silnic a potoka Cedron, úpravou prostor na náměstí (zametání, hrabání, zastřihování přerostlých keřů, pletí záhonů, sběr odpadků, odstraňování nánosů na dlažbě kolem obrubníků, čištění kašny, úprava prostoru za zámečkem apod.). V průběhu let byla do parčíku v dolní části náměstí umístěna skupina velkých zajímavých kamenů a byly vysazeny túje pro zakrytí čerpací stanice, v horní části bylo založeno vřesoviště. U schodů na hřbitov byly vysazeny magnólie a liliovník tulipánokvětý, na odpočívadle před smuteční síní okrasná jabloň, v sadech bylo vysazeno několik okrasných keřů a stromů atd. Probíhá obnova výsadby v kašně poblíž pranýře.

Do důstojné podoby byl upraven hrob obětem 1. a 2. světové války před kostelem, obnoveno písmo na pomníku sovětských vojáků, na mohyle Adolfa Katze, na Sokolovně, doplněna chybějící kovová písmena na kameni s nápisem „Alej Adolfa Katze“ u Nového rybníka, obnoven jsme nátěr a písmo na několika křížkách. Obnoven byl křížek při turistické trase směrem na Zbelítov, který byl nakloněný a zarostlý v křoví. Bylo zajištěno vyčištění sochy „Jihočeská stráž“ od J. V. Duška před nákupním střediskem.

Členové Okrašlovacího spolku Jistebnice se také zasloužili o to, že se Jistebnice stala tzv. turistickým známkovým místem, vytvořili grafickou podobu a zajistili zaregistrování turistické známky Jistebnice (známka č. 1690).

Brzy po založení spolku se naše činnost zaměřila na zanedbanou přední část sadů za Součkovou vilou, dále na prudký svah za rybníkem Chadimák. Toto je běh na dlouhou trať, prostory byly plné náletů, terén je nerovný, jsou v něm balvany, proto použití větší mechanizace není možné, většinu prací je nutno dělat ručně. Do několika míst byly vysazeny keře, plánuje se výsadba stromů.

Poslední dva tři roky, kdy nás obec vybídla k navržení trasy naučné stezky v okolí Jistebnice včetně umístění a zaměření jejích jednotlivých zastavení, jsme velkou část svých sil věnovali tomuto úkolu. Navrhli jsme krátkou naučnou stezku „Jistebnickými sady“, která přes Kaplici přechází na Plechovskou cestu a po ní zpátky do Jistebnice. Ve spolupráci s Mgr. Zdeňkem Sedláčkem ze Společenství obcí Čertovo břemeno a Městem Jistebnice byla naučná stezka v červnu roku 2011 slavnostně otevřena. Tomu předcházelo mnoho práce spojené se zprůchodněním topolové aleje kolem rybníka Nového (mokrá místa byla vysypána kamennou drtí) a Plechovské cesty (místy zcela zarostlé trnkami a dalšími nálety) a s vyčištěním prostoru před kapličkou nad rybníkem Nový, odkud je nyní krásný výhled do krajiny.

Práce na těchto cestách zdaleka nekončí, ještě je nutno leccos doladit, dále se naši členové pustili do čištění cest směrem na Zbelítov a na Nehonín, aby byly průchodné. I další cesty kolem Jistebnice by si samozřejmě zasloužily podobnou pozornost.

Není nás členů Okrašlovacího spolku mnoho a máme také každý své omezené časové možnosti chodit na brigády, dále nás hodně limituje nejisté počasí při svolávání brigád. Přivítáme proto každého, kdo by měl zájem se stát naším členem, přivítáme i každého, kdo by měl zájem přijít jenom na nějakou brigádu, tehdy, pokud by se mu zaměření té které konkrétní brigády a termín hodily.

V tom případě se můžete ozvat na wandap@centrum.cz pokud poskytnete svoji mailovou adresu, budete na ni dostávat informace o vyhlašovaných brigádách. Nově budou brigády vyhlašovány také na těchto webových stránkách.

 

.

TOPlist
aktualizováno: 13.09.2018 23:50:41